• /
 • Sayfalar
 • /
 • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması


ENTAŞ NAKLİYAT VE TURİZM A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ AYDINLATMA METNİ

Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş. (ENTAŞ) olarak Kişisel verilerinizin güvenliğine çok önem veriyoruz. Veri güvenliği kapsamında öncelikle “Özel Nitelikli “ olmak üzere her türlü kişisel bilgilerinizin, temel hak ve hürriyetleriniz ile Anayasal Haklarınızın korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Entaş Nakliyat Ve Turizm A.Ş. Veri Sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. Söz konusu işlemeye dair verilerin toplanma usulü, amacı, hukuki dayanak, süreler ve veri işlenmesi ile alakalı  bilgi alma hakkınıza ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması- İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz , ENTAŞ  tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,  çağrı merkezi, internet sitesi, görsel, fiziksel,  mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak  toplanmaktadır. Ayrıca ENTAŞ online hizmetini, çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, ENTAŞ’ı ziyaret ettiğinizde, ENTAŞ organizasyonlarına katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

ENTAŞ hizmetlerinden yararlandığınız ya da ENTAŞ ‘ın tabi olduğu yasal düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmesi durumunda söz konusu müddetçe;

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, pasaport ve vize işlemlerinde gerekebilecek her türlü kişisel verileriniz ve özel nitelikli verileriniz ,
 • ENTAŞ ’tan aldığınız uçak bileti, seyahat, otel, araç kiralama gibi ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz, hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • ENTAŞ bünyesinde işe başvurmanız hâlinde, bu kapsamda elde edilen özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz, ENTAŞ bünyesinde çalışıyor veya daha önce çalışmış  olmanız durumunda iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz ve iş aktiniz kapsamında gerekli olan ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz,

Aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

 • Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınız  ve  kiralamalarınızın,  uçuşlarınızın gerçekleştirilebilmesi,
 • Konsolosluklar nezdinde vize başvurularınızın yürütülebilmesi,
 • Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,
 • Kimliğinizin teyit edilebilmesi,
 • Vize başvurularında gerekli olması halinde Seyahat Sağlık Sigortası işlemlerinizin sağlanabilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
 • ENTAŞ’ın tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,
 • İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
 • Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,
 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Raporlama ve denetim yapılabilmesi,
 • ENTAŞ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin veri güvenliğinin temini,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, iş stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini.

Yukarıda yer verilen işleme amaçlarının yanı sıra, kişisel verilerinizin, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik;

 • İlgili bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla yetkilendirilmiş olmak kaydıyla diğer özel veya kamu tüzel kişileri ve yargı organları, icra dairelerine,
 • Avukatlar, danışmanlar ve bağımsız denetim ve vergi danışmanları dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere,
 • Yetkili temsilci ve acenteler, sigorta şirketleri, işlem yapılan online sistemler ve şirketlere,
 • Havayolları, oteller, kiralama şirketleri, transfer hizmeti sağlayıcılarına,
 • Vergi sorumluluğu gereği paylaşılması gereken kurumlara,
 • ENTAŞ tarafından sunulan hizmetlerin ifasını mümkün kılacak anlaşmalı olunan her türlü hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız dahil, seyahat hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer 3.kişilere aktarabilecektir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel, fiziksel ya da elektronik, dijital  ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve ENTAŞ’ ın verdiği hizmet kapsamında sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip - işlenmediğini öğrenme,
 • Eğer işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp - kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri ve aktarma amacını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme hakkına haizsiniz.
 1. Veri Güvenliği

ENTAŞ , kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve personelimiz ile gizlilik sözleşmesi imzalanması, fiziki ve dijital ortamda saklanan verilerin güvenliği, dijital ortamda saklanan verilere yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla şifreleme teknikleri gibi her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

ENTAŞ tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve söz konusu verilere, ilişkin işleme ve güvenlik politikalarına dair, daha detaylı bilgi almak istemeniz durumunda lütfen " Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prensipleri ” linkini tıklayınız.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri   ve şikayetlerinizi "ENTAŞ Nakliyat ve Turizm  A.Ş., " Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prensipleri” Bilgi Formu’nu kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen posta adresine gönderebilirsiniz.

İletişim Adresi : 
Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş.  Büyükdere Cad. 108/A,  34394 Şişli İstanbul, Türkiye

Sosyal Medyada Entaş
© 2014 | Gizlilik İlkesi
Tüm Hakları Saklıdır

Faydalı Linkler

E-Bülten

İletişim Bilgilerimiz
0 (212) 354 24 24
entas@entas.com.tr
faks: 0 (212) 354 24 98
Anasayfa | Entaş Turizm Hakkında | Enka Grup | İnsan Kaynakları | Sıkça Sorulan Sorular | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim